Šta starački dom treba da poseduje

Odgovor na pitanje šta starački dom treba da poseduje i nudi je kompleksno i obuhvata niz elemenata. Neki od njih su obavezni i propisani, a neki preporučljivi kako bi nivo usluga bio na još višem nivou. Obavezni elementi koji svaki kvalitetan dom treba da poseduje podrazumevaju:

Licenca za rad

Licenca za rad je osnovni uslov koji starački dom treba da ispuni. Nakon rigorozne kontrole i provere, izdaje je Ministarstvo za rad, socijalna i boračka pitanja. Licenca se daje na period od 6 godina, nakon čega se vrši ponovna kontrola kako bi se licenca obnovila.

Bezbednost korisnika

Bezbednost korisnika je od ogromne važnosti jer se veliki broj starijih ljudi otežano kreće ili koristi štap, hodalice, invalidska kolica i druga ortopedska pomagala. Iz tog razloga moraju da postoje, gde god je to neophodno, prilazne rampe, rukohvati i obezbeđena stepeništa. Idealno je i da postoji lift, ukoliko je starački dom organizovan na više nivoa.

Dovoljna unutrašnja kvadratura prostora

Dovoljna unutrašnja kvadratura prostora je propisana i obavezna, jer starački dom ne može neometano i kvalitetno da funkcioniše ukoliko nema dovoljno prostora. Potrebno je dovoljno kvadrata i dobra organizacija prostora, kako bi dom mogao imati: spavaće sobe, kupatila, kuhinju, trpezariju, dnevni boravak i eventualno, lekarsku ordinaciju. Dodatno, i svaka od ovih prostorija treba da bude prostrana, komforna i da mogućava neometano kretanje stanara.

Sopstveno dvorište

Sopstveno dvorište, takođe treba da bude prostrano, da ima dovoljno mesta kako za šetnju, tako i za sedenje. Podrazumeva se da je, prema broju stanara doma, potrebno da ima adkvatan broj klupa ili garnitura za sedenje.

Spavaće sobe u staračkim domovima

Spavaće sobe u staračkim domovima mogu biti jednokrevetne ili višekrevetne, ali svakako svetle i prostrane. Niko ne želi da boravi u skučenom prostoru, a kod starijih ljudi to posebno nije preporučljivo i zbog nestabilnosti i loše koordinacije, koje godine donose.

Nameštaj, a pre svega kreveti, treba da bude udoban. Za teško bolesne ili nepokretne pacijente, neophodno je postojanje medicinskih kreveta i dušeka.

Postoje i luksuzni starački domovi, koji u svojoj ponudi imaju i apartmane i garsonjere. Cena smeštaja je viša, ali i nivo kvaliteta usluga.

Kupatila

Broj kupatila u staračkom domu, mora biti srazmeran broju korisnika i organizaciji prostora. Takođe, mora se voditi računa da budu adekvatno opremljena, bezbedna i dostupna svim korisnicima doma, kako pokretnim, tako i onima sa teškoćama i ograničenom pokretljivošću.

Kuhinja staračkog doma

Kuhinja staračkog doma mora da bude uređena u skladu sa propisima i zahtevanim standardima. Pripremu obroka treba prepustiti profesionalnim kuvarima, koji umeju da slede uputstva nutricionista i doktora, a istovremeno pripreme ukusna jela.

Ishrana u staračkim domovima

Ishrana u staračkim domovima mora da bude raznovrsna, kvalitetna i balansirana. Da bi se pored dovoljnog broja kalorija, obezbedio i neophodan unos vitamina i minerala, hrana se priprema na osnovu menija o kome brine nutricionista. Posebna pažnja se mora voditi o ishrani i pripremi obroka za lica koja boluju od dijabetesa, hipertenzije i nekih drugih oboljenja.

Trpezarija

Trpezarija kao mesto u kome se obeduje, treba da bude prostrana i opremljena odgovarajućim brojem stolova, stolica i ostalog neophodnog nameštaja i pribora.

Dnevni boravak

Dnevni boravak u kome korisnici provode veći deo dana ili večeri, treba da je udoban i komforan, prilagođen različitim aktivnostima. U dnevnom boravku se igraju društvene igre, gleda televizija, čitaju novine, drema ili druži, tako da neometano obavljanje ovih aktivnosti treba da bude omogućeno.

Stručno osoblje staračkog doma

Stručno osoblje staračkog doma čine: gerijatrijske sestre, medicinske sestre i tehničari, kao i bolničarke i obučene negovateljice. Osoblje mora biti edukovano jer je, između ostalog, potrebno davati terapiju stanarima, meriti šećer, pritisak, davati infuziju i slično tome. Naravno, dobar starački dom treba da ima i radne i fizio terapeute, socijalnog radnika itd.

Lekarski tim

Lekarski tim uglavnom sačinjavaju lekari opšte prakse, dok se lekari specijalisti pozivaju po potrebi. Međutim, tu se domovi razlikuju. Postoje i oni u kojima su stalno zaposleni i lekari razlićitih specijalizacija.

Higijena u staračkim domovima

Higijena u staračkim domovima mora da bude savršena. To se odnosi i na ličnu higijenu korisnika doma, kao i na redovno održavanje, čišćenje i dezinfekciju prostorija i nameštaja doma. Peškiri i posteljina se moraju redovno menjati.

Zabavne i društvene aktivnosti u staračkim domovima

Zabavne i društvene aktivnosti u staračkim domovima su neophodne i bitne za očuvanje opšteg zdravlja, a posebno mentalnog stanja stanara doma. Društvene igre, gledanje televizije, čitanje, organizovanje radionica i sekcija, proslava, gostovanja glumaca i muzičara... Sve su to aktivnosti koje ispunjavaju dan, a život čine lepšim.

Na vrh