Državni ili privatni dom za stare – kako odlučiti?

Da li državni ili privatni dom za stare i kako odlućiti, prvo je pitanje kada nastupi trenutak potrage za adekvantnim smeštajem starijeg člana porodice.

Prilikom izbora i donošenja konačne odluke, treba uzeti u obzir i ramotriti više paramaetara.

Domovi za stare – licenca

Domovi za stare moraju posedovati licencu za rad. Licencu izdaje Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Dakle, kao prvi korak, obavezno proverite da li dom za stara lica, za koji ste zainteresovani, poseduje licencu izdatu od strane nadležnog ministarstva.

Lokacija doma za stare

Lokacija doma za stare je izuzetno bitna. Da biste lakše održavali kontakt, odlazili u posetu ili izvodili Vašeg najmilijeg, smeštenog u domu za stare, poželjno je da dom bude u Vašoj blizini.

Naravno, osnovni problem jeste da li u Vašoj okolini uopšte postoji državni dom za smeštaj starih lica. Nešto bolja situacija je sa privatnim domovima za stare, koji su lokacijski bolje pokriveni.

Domovi za stare – cena smeštaja

Domovi za stare, kada je cena smeštaja u pitanju, imaju vrlo raznoliku ponudu i raspon cena.

Privatni domovi za stara lica uglavnom imaju nešto više cene od državnih. Iako je to u potpunosti i logično i opravdano brojnim razlozima, za nekoga upravo to može biti prepreka da zabere privatni dom. Prosečna početna cena smeštaja kreće se od nekih 300-350 eur mesečno, pa naviše.

Međutim, cena smeštaja u državnim domovima za stare, takođe značajno varira i kreće se od, okvirno, 200 do 500 eur mesečno.

Cena, u oba slučaja, zavisi od zdravstvenog stanja osobe koja se smešta u dom, da li je u pitanju samostalna osoba, polupokretna ili nepokretna. Nadalje, na cenu utiče i da li je osoba smeštena u višekrevetnoj ili jednokrevetnoj sobi, apartmanu, garsonjeri… Takođe, na cenu ima uticaja i sama lokacija doma za stare, kao i ponuda nege i usluga doma.

Zdravstveno stanje korisnika doma za stare

Zdravstveno stanje korisnika doma za stare značajno utiče na izbor željenog doma. Naime, nemaju svi domovi adekvatne uslove i resurse da prime osobe koje su poluzavisne ili u potpunosti zavisne od tuđe nege i pomoći. Iz tog razloga, obavezno se dobro raspitajte o mogoćnostima i uslugama koje dom za stare nudi. Preporuka je da sami posetite dom i lično se uverite u ono što ste pročitali ili Vam je rečeno.

Kapaciteti domova za stara lica

Kapaciteti domova za stara lica veoma često predstavljaju problem prilikom odabira doma.

Privatni domovi za stare ponekad imaju prilično male kapacitete za smeštaj korisnika. U nekim privatnim domovima, moguće je smestiti samo desetak korisnika. Naravno, postoje i oni sa većim brojem mesta, ali je i njihov kapacitet ograničen.

Državni domovi za smeštaj starih lica raspolažu znatno većim kapacitetima, koji se kreću i do nekoliko stotina korisnika. Međutim, potražnja je velika, tako da ni u njima nije moguće obezbediti dovoljan broj potrebnih mesta.

Na žalost, o smeštaju u dom za stare, uglavnom počinje da se razmišlja u poslednjem trenutku, kada je situacija već hitna. To je onaj momenat kada shvatimo da nema drugog načina da se staramo o sebi iii dragoj osobi. Neretko, to se dešava nakon nekog pada, preloma ili povrede, šloga ili ozbiljnije demencije.

Liste čekanja za smeštaj u dom su predugačke, a veoma često osoba za koju tražite smeštaj je u prilično lošem stanju. To može biti još jedan od razloga koji će smanjiti mogućnost izbora doma za stare.

Na vrh