Licencirani dom za stare

Licencirani dom za stare, licencirani starački dom, ili preciznije rečeno, licencirani dom za smeštaj i negu starih lica poseduje dozvolu za rad. Prilikom odabira doma, bez obtira da li se radi o privatnom ili državnom, pre svih drugih uslova, najpre proverite da li poseduje licencu.

Licencu odobrava i izdaje Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Posedvovanje licence je glavna i prva potvrda da je dom proveren i siguran. Bez licence, nijedan starački dom ne može da otpočne sa radom.

Licencirani domovi za stare prošli su i zadovoljili rigoroznu kontrolu i ispunili brojne propisane uslove i kriterijume. Posedovanje licence je potvrda da je određeni starački dom obezbedio adekvatan prostor i da poseduje odgovarajuću, potrebnu opremu. Takođe, to znači i da su ispunjeni i uslovi u pogledu broja zaposenih, kao i pogledu stepena njihove profesionalne kvalifikacije. Izvršena je potrebna organizacija posla i ustanovljene procedure za zaštitu korisnika doma. Licencirani starački domovi moraju da ispunjavaju sanitarne i protivpožarne propise i uslove, kao i kriterijume u pogledu komunalne infrastrukture.

Licenca se izdaje na period od 6 godina. Po isteku ovog perioda, ponovo se vrši procedura kontrole i provere, kako bi se licenca za rad obnovila i produžila.

Licencirani dom za stare – osoblje

Licencirani dom za stare zapošljava osoblje odgovarajućeg obrazovanja i stručne spremnosti.

Licencirani starački dom za nepokretna i teško pokretna lica, u kome se zdravsteni nadzor i nega odvijaju 24 sata, u svom timu mora imati lekare i medicinsko osoblje.

Propisi nalažu da postoji minimum pet osoba koje obavljaju posao negovatelja, od kojih bar jedna osoba mora biti medicinska sestra sa licencom.

Ukoliko je u domu smešteno više od 50 korisnika, broj zaposlenog profesionalnog osoblja se mora povećati. Maksimalan broj korisnika u licenciranom domu ograničen je na 100.

Licencirani starački dom u obavezi je i da ima zaposlenog socijalnog radnika sa licencom.

Licencirani domovi za stare – smeštaj

Licencirani domovi za stare obezbeđuju adekvatan smeštaj za svakog korisnika.

Različito zdravstveno stanje i različite potrebe korisnika usluga doma nalažu, da pored standardnog smeštaja, postoje i specijalna odeljenja. Smeštaj u tim odeljenjima namen je osobama sa ozbiljnijim zdravstvenim tegobama, poput: moždanog udara, demencije, Alchajmerove, Parkinsonove i drugih teških bolesti.

Licencirani starački domovi moraju biti prilagođeni i potrebama nepokretnih korisnika. To se odnosi na posedovanje specijalnih kreveta i neophodnih ortopedskih pomagala, kao i na obezbeđen neometani pristom prostorijama u kojima nepokretna lica borave.

Na vrh