Kako izabrati kvalitetan dom za stare

Kako pronaći i izabrati kvalitetan dom za stare, koji će u najvećoj meri i na najbolji način zadovoljiti sve potrebe naše drage osobe?

Ovo pitanje se najpre nameće kada je odluka o neminovnosti smeštaja u starački dom našeg voljenog doneta. Nakom što smo se suočili sa teškoćama prihvatanja činjenice, da iz različitih razloga, brigu o članu porodice moramo prepustiti drugima, javljaju se nove dileme. Želimo da budemo sigurni da će staranje preuzeti kvalifikovane i pouzdane osobe, da će im biti udobno i da ni u čemu neće oskudevati. Samo najbolje je dovoljno dobro za osobu koju volimo.

Ponuda privatnih staračkih domova i državnih gerontoloških centara je raznolika. Razlikuju se i cene, nivo i kvalitet usluga uključenih u tu cenu. Često se javlja i problem nepostojanja slobodnog mesta u željenom domu za stare.

Kada krenemo u potragu i razmatranje ponuda, prvo i osnovno o čemu moramo voditi računa jeste da li je u pitanju licencirani starački dom. Licenca za rad doma za smeštaj starih lica je potvrda da je taj dom prošao brojne, rigorozne kontrole i da ispunjava propisane standarde. To je i garancija bezbednosti, adekvatne nege, medicniskog nadzora i kvaliteta usluga smeštaja, ishrane i higijene.

Odabir lokacije doma je, po mišljenju stručnjaka, izuzetno važna stavka. Starački dom u našoj blizini omogućava da češće možemo posećivate naše voljene i provoditi više vremena sa njima. Na taj način učinićemo ih srećnijima, a mi ćemo imati i bolji uvid u njihovo mentalno i zdravstveno stanje.

Blizina doma za stara lica dotadašnjem mestu stanovanja korisnika doma, u velikoj meri olakšava adaptaciju na nove uslove života. Poznate ulice, poznate prodavnice i olakšana poseta starog komšiluka i prijatelja, značajna su prednost.

Zdravstveno stanje osobe koja se u dom smešta, takođe utiče na izbor najboljeg doma za nju. Ukoliko osoba boluje od težih oboljenja, ukoliko je teško pokretna ili nepokretna, moramo utvrditi da li dom prilagođen za smeštaj i negu takvih pacijenata. Da li raspolaže adekvatnim smeštajem, neophodnom medicinskom opremom i pomagalima, uz poseban naglasak na visokokvalifikovano medicinsko i ostalo osoblje doma.

Za smeštaj relativno samostalnih i pokretnih osoba, pored standardnih uslova smeštaja, ishrane, higijene i medicinskog staranja, razmotrimo i druge uslove. U zavisnosti od finansijskih mogućnosti i sklonosti budućeg korisnika, pronađite dom koji nudi dodatne uslove komfora, relaksacije i rehabilitacije, kao i društvenih aktivnosti.

Naš standard, nažalost, često igra presudnu ulogu prilokom donošenja odluke o izboru najboljeg staračkog doma. Dobra vest je da je Zakonom o socijalnoj zaštiti izjednačen status privatnih i državnih domova. Na taj način, možemo se osloboditi delimično finansijskih briga jer je stvorena mogućnost subvencija za starački dom.

Na vrh