Domovi za stare Beograd i cena smeštaja

Domovi za stare Beograd i cena smeštaja u njima su raznoliki i kreću se u različitom rasponu.

Troškovi boravka u staračkom domu zavise od brojnih fakatora, kao što su: lokacija doma, vrsta smeštaja, koliko dugo korisnik planira da boravi u domu, da li privremeno ili trajno, da li su potrebne posebne usluge i mere itd .

S obzirom na naš prosečan standard, prilikom izbora adekvatnog doma, cena je jedan od najbitnijih faktora. Problem sa cenama u staračkim domovima je to što se one kreću u rasponu od nekoliko stotina evra. Takođe, u poređenju sa drugim opcijama zdravstvene zaštite su više.

Međutim, sve ono što domovi za stare Beograd pružaju svojim korisnicima je sveobuhvatno i dragoceno i opravdava cenu usluga. Na prvom mestu, napomenimo da domovi za stare Beograd pružaju nadzor, brigu i negu 24h dnevno, 365 dana u godini. Tu su i sve neophodne usluge i aktivnosti u vezi sa zdravstvenim nadzorom, medicinskom negom, rehabilitacijom i socijalizacijom. Bitna stavka je i to što je okruženje dizajnirano tako da pruža udobnost porodičnog doma, a ne bolničke ustanove.

Domovi za stare Beograd, cenu usluga određuju i iskazuju na mesečnom nivou.

Standardne usluge, u najvećem broju staračkih domova, uglavnom u cenu uključuju sledeće stavke: smeštaj korisnika, ishranu, medicinsku negu, održavanje higijene i društveno zabavne aktivnosti.

Tip izabranog smeštaja značajno utiče na visinu cene mesečnog boravka u domu za stare. Jednokrevetne sobe i apartmani su značajno skuplji od dvokrevetnih ili višekrevetnih soba. Minimum propisanog standarda nalaže da svaki korisnik ima sopstveni krevet, orman, komodu i policu. Dodatna opremljenost soba i apartmana u vidu: terase, klima uređaja, TV prijemnika, računara, interneta i slično, obično podrazumeva višu cenu. Obavezno je i postojanje kupatila, koje može biti lično ili zajedničko, što takođe utiče na visinu cene.

Što se ishrane tiče, ona po propisima podrazumeva 3 glavna obroka i užine. Obroci se planiraju i pripremaju pod nadzorom nutricioniste, kako bi bili izbalansirani, kvalitetni i bogati svim potrebnim vitaminima, mineralima, vlaknima… Posebna ishrana je namenjena pacijentima koji boluju od određenih bolesti, koje zahtevaju specijalan režim ishrane.

Celodnevna kontinuirana medicinska nega uključena je u standardnu cenu. Shodno broju korisnika i vrstama usluga koje pružaju, domovi za stare Beograd moraju imati adekvatan boj medicinskih sestara, negovatelja, terapeuta i lekara u svom timu.

Na cenu utiče i zdravstveno stanje korisnika. Nepokretna i teško pokretna lica, zahtevaju više obaveza i posla, angažovanje stručnih lica, dodatnu opremu, pa je cena njihovog smeštaju u domu viša.

Nadzor i redovna kontrola lekara opšte prakse su uračunati u cenu, dok se pregledi lekara specijalista dodatno naplaćuju i sprovode po potrebi.

Održavanje besprekorne higijene doma i svih stvari u njemu, kao i redovno menjanje posteljine i peškira, uračunati su u cenu. Staranje o ličnoj higijeni korisnika, takođe, je sastavni deo cene. Od doma do doma se ralikuje spisak ličnih higijenskih sredstava uključenih u cenu. Razlikuje se šta je uključeno u redovnu cenu, a šta se dodatno naplaćuje ili donosi od strane članova porodice, poput pelena za odrasle, uložaka za inkontinenciju i slično.

Domovi za stare Beograd, u najvećem boju, poseban akcenat i pažnju posvećuju društveno zabavnim aktivnostima u domu i one su većinom uračunate u cenu. Ukoliko dom za stare organizuje izlete ili putovanja za pokretne korisnike, takve i slične usluge, moraju se dodatno naplatiti.

Posebni zahtevi i usluge nisu uračunati u standardnu cenu . Na primer, palijativna nega pacijanata je usluga koja se dodatno naplaćuje i ne pružaju je svi domovi za stare Beograd. Ona je i značajno skuplja jer iziskuje značajne dodatne ljudske i medicinske resurse, kao i dodatnu opremu.

Neki domovi za stare Beograd pružaju iuslugu smeštaja korisnika ne trajno, već na određeni vremenski period. Kraći boravak i rehabilitacija potrebni su npr. osobama nakon teže bolesti, hiruške intervencije ili povrede. To može zahtevati i angažovanje posebno kvalifikovanog medicinskog osoblja i terapeuta, pa samim tim može uticati i na cenu.

Pomenimo još i lokaciju kao faktor koji određuje cenu boravka u domu. Domovi za stare Beograd smešteni su na različitim lokacijama. Obično su oni u centralnom gradskom jezgru skuplji od onih na periferiji, ali to ne mora biti pravilo. Naime, neki dom na periferiji može biti luksuzniji, bolje opremljen, sa većim spektrom usluga, pa samim tim i cena boravka u njemu je viša.

Na vrh