Dom za stare ili kućna nega

Da li dom za stare ili kućna nega, česta je dilema sa kojom se mnoge osobe i porodice susreću 

Veliki broj ljudi starije životne dobi se, u nekom trenutku, suoči sa činjenicom da više nisu u stanju da se samostalno staraju o sebi. Sa tom činjenicom se suočavaju i najbliži članovi njihove porodice. Kada do toga dođe, u najvećem broju slučajeva, članovi porodice žele da preuzmu brigu i staranje o potrebama svog roditelja ili starijeg srodnika.

Međutim, neretko se dešava da je to neizvodljivo iz brojnih razloga. Nekada dobra volja, ljubav i spremnost da se pazi i neguje voljena osoba, jednostavno nisu dovoljni. Nedostatak raspoloživog stambenog prostora se može javiti kao jedan od problema za prihvatanje staranja o starijoj osobi. Savremeni način života nametnuo je nemilosrdan ritam življenja. Suočeni smo sa brojnim svakodnevnin poslovnim i drugim obavezema na koje trošimo ogromno vreme. Tu je i briga oko dece i kućnih obaveza. Slobodnog vremena gotovo i da nema.

To je trenutak u kome se shvati da ne postoji dovoljno vremena i raspoloživoh mogućnosti da porodica preuzme potpuno i kvalitetno staranje o svom starijem članu. Shvatamo da to moramo prepustiti nekom drugom, naravno kvalifikovanom i pouzdanom.

Pokreće se pitanje i neophodnost donošenja odluke o tome da li izabrati dom za smeštaj starih lica ili angažovati kućnu negu.

Kućna nega starih lica

Veliki broj ljudi ima neku vrstu otpora prema smeštanju u starački dom. Doživljavaju ga kao neku vrstu odbacivanja od strane najbližih. Sa druge strane, ne žele ni da se odreknu osećaja neke vrste autonomije i samostalnosti koje im boravak u vlastitom domu pruža. Članovi porodice često izbegavaju starački dom kao prvu opciju, kako se oni ne bi osećali kao da su svog voljenog odbacili i prepustili nekom nepoznatom.

I jedni i drugi razmišljaju tako, prevashodno zbog toga što nisu, u dovoljnoj meri, upoznati sa svim prednostima i kvalitetima života u domu. Iz tog razloga se radije odlučuju da angažuju kućnu negu.

Međutim, kučna nega nije najbolja opcija za sva starija lica. Ona je najbolji zbor za one starije osobe kojima je potreban manji stepen staranja i pomoći u svakodnevnom funkcionisanju. Idealan je izbor i za one kojima je pomoć potrebna samo određenim danima ili u određenim delovima dana, kada su ostali članovi porodice zauzeti.

Poslovima i aktivnostima kućne nege bave se obučeni profeseionalci. Pored nege i pomoći u kući, najčešće su zaduženi i za obavljanje određenih aktivnosti van kuće, poput: plaćanja računa, odlaska u prodavnicu i apoteku.

Kućna nega uglavnom podrazumeva redovne usluge medicinske sestre ili geronto domaćice. Trajanje njihovog dnevnog angažovanja se određuje i dogovara u zavisnosti od potreba i mogućnosti. Najčešće su u ptanju angažovanja od 3 do 12 sati, nega dva puta dnevno, ujutru i uveče ili dežurstvo od 24h.

Međutim, i ovde se javlja i pitanje finansijskih mogućnosti. Delimično angažovanja geronto domaćica i tuđe nege obavlja se o trošku države, odnosno zdravstvenog osiguranja osobe. Ukoliko su Vam usluge kućne nege potrebne u dužim svakodnevnim intervalima ili 24h sata, najčešće ćete to morati da finansirate sami. Cene usluga variraju i mogu biti izuzetno visoke, posebno kada se radi o dvadesetčetvoročasovnom nadzoru, koje ponekad zahteva i angažovanje više kvalifikovanih osoba.

Prednosti staračkog doma

Glavna i osnovna prednost staračkog doma ogleda se u pružanju usluga bezbednosti, nege i staranja 24h dnevno, 365 dana u godini. Neprekidan nadzor medicinskog osoblja sa licencom pruža dodatnu sigurnost i prednost.

Stručni tim zaposlenih u staračkom domu sastavljen je od edukovanih i obučenih profesionalaca. Svaki licencirani starački dom, pored lekara, mora imati i fizioterapeute, psihologe, socijalne radnike, radne terapeute i negovatelje. U svakom momentu, kompletan tim je korisnicima doma na raspolaganju.

Još jedna prednost ogleda se i u činjenici da većina staračkih domova raspolaže i posebnim odeljenjima za smeštaj korisnika odnosno pacijenata sa specifičnim potrebama. Radi se licima obolelim od demencije, Alchajmerove, Parkinsonove ili neke druge teže bolesti. O njima brigu vodi kvalifikovano, posebno obučeno osoblje za staranje o licima sa ozbiljnim zdravstvenim tegobama i stanjima.

Tu je i prednost neprekidnog prisustva vršnjaka, pa osećaja dosade i usamljenosti nema.

Dakle, ukoliko je Vašem starijem članu porodice neophodno celodnevno staranje ili boluje od bolesti koje zahtevaju neprekidnu negu i nadzor, starački dom je najbolji izbor.

Na vrh