Da li je popunjenost doma za stara lica merilo kavliteta

Da li je popunjenost doma za stara lica merilo kavliteta, dilema je koja muči sve one koji su u potrazi za adekvatnim staračkim domom.

Mnogi, na prvu loptu, pomisle da puni kapaciteti znače i bolji kvalitet i uslugu. Međutim, realnost je, ipak, nešto drugačija.

Činjenica da se novi domovi za stare neprekidno otvaraju, govori u prilog tome da postojeći kapaciteti nisu dovoljni i da postoji realna potreba za obezbeđenjem dodatnih mesta.

Ako bismo objektivno razmatrali razloge zbog kojih su neki starački domovi dupke puni, a u nekima ima slobodnih mesta, došli bismo do sledećih zaključaka.

Kao prvo, nisu svi domovi otvoreni u isto vreme. Neki postoje više godina, dok su neki tek krenuli sa radom. Za očekivati je da su puniji oni starački domovi koji duže postoje i rade. To ne znači da pružaju ni bolji ni gori kvalitet usluga od ostalih, već su duže u poslu.

Potom, brojni novootvoreni starački domovi imaju velike kapacitete i mogućnost smeštaja značajnog broja korisnika . Njihove kapacitete nije lako brzo popuniti, ali to ne treba gledati kao nedostatak. Naprotiv, to može biti i prednost. Manji broj korisnika omogućava veću posvećenost osoblja. Da ne shvatite pogrešno. To ne znači da domovi sa velikim smeštajnim kapacitetima nisu u mogućnosti da se u dovoljnoj meri posvete svakom korisniku ponaosob. Svaki dom obezbeđuje adekvatan broj zaposlenih proporcionalno kapacitetima kojima raspolaže.

Ukoliko neki od novootvorenih domova još uvek nije popunio svoje kapacitete, to ne mora da ima ni najmanje veze sa njegovom ponudom i kvalitetim. Prednost novootvorenih domova se može ogledati i u novijem enterijeru, nameštaju i modernijoj opremljenosti. Zatim, kako bi se na neki način istakli od ostalih, kao novi u poslu, veoma često nude čitav niz dodatnih pogodnosti i usluga.

Na popunjenost staračkih domova, u značajnoj meri, utiče i njihova lokacija. Velikom broju korisnika domova i članovima njihovih porodica, blizina doma je jako bitna. Iz tog razloga se često dešava da su domovi u centralnim gradskim sredinama popunjeniji od onih na periferiji.

Međutim, postoje i oni, kojima je od lokacije, značajno bitniji kvalitet, komfor i lepota samog doma, pa će izabrati dom koji bolje zadovoljava te kriterijume.

Ipak, po svoj prilici, u najvećoj meri na popunjenost doma za stara lica, utiče cena. To je posledica našeg standarda i finansijskih ograničenja. Bez obzira na to što bi najveći broj ljudi birao dom na osnovu kvaliteta, lokacije, opremljenosti i okruženja, finansijski momenat, uglavnom, preovlada.

Shodno budžetu kojim se raspolaže, na prvom mestu se traži dom koji može da zadovolji zdravstvene potrebe korisnika i da se na adekvatan način stara o njemu. To je stavka sa kojom nema kompromisa. Sve ostalo je podložno prilagođavanju. Na primer, umesto smeštaja u jednokrevetnoj sobi, osoba se može smestiti u dvokrevetnu ili višekrevetnu sobu jer to podrazumeva jeftiniji smeštaj. Takođe, umesto doma u centru grada, može se odabrati, za istu ili manju sumu novca, kvalitetniji dom na periferiji ili u nekom manjem mestu.

Na vrh